Τομεις εξειδικευσης

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας

 Οργανωμένο έγκλημα – Αντιτρομοκρατική νομοθεσία

 Εγκλήματα διαφθοράς

 Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα

 Εγκλήματα κατά της ζωής και σωματικής ακεραιότητας

 Εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης

 Υπεράσπιση θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας

 Αθλητική βία

 Παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών

 Στρατιωτικό ποινικό δίκαιο

 Παραβάσεις νόμου πνευματικής ιδιοκτησίας

 Αρχαιοκαπηλία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ/ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

 Αιτήματα έκδοσης

 Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας

Μεταφορά κρατουμένων

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ECHR)

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Court of Justice)

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας ΕΕ (ΕUIPO)

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προσβολή προσωπικότητας από ΜΜΕ

 Αστική ευθύνη από ατύχημα αυτοκινήτων

 Οικογενειακό δίκαιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 Αιτήσεις ακύρωσης και εφέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

 Πειθαρχικό δίκαιο

 Αδικοπρακτική ευθύνη δημοσίου