ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΔΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Κατατέθηκε από το δικηγορικό μας γραφείο ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) προσφυγή του «Πανελληνίου Συλλόγου Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Ηλεκτρομυοδιέγερσης» και δύο ακόμη ιδιοκτητών μίνι στούντιο EMS για παραβίαση του Άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) σχετικά με την προστασία της ιδιοκτησίας, καθώς και του άρθρου 13 της ΕΣΔΑ σχετικά με την ύπαρξη αποτελεσματικού ενδίκου βοηθήματος. Με τον τρόπο αυτό ο χώρος των Ιδιοκτητών Μηχανημάτων EMS καθίσταται ο πρώτος και μοναδικός επαγγελματικός κλάδος στην Ελλάδα που προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επικαλούμενος παραβίαση θεμελιωδών του δικαιωμάτων αναφορικά με την περιουσιακή ζημία που του προκάλεσαν οι ΚΥΑ κατά της διασποράς του κορωνοϊού καθ’ υπέρβαση κάθε έννοιας αναλογικότητας και ισότητας. Θυμίζουμε ότι η άλλη μέχρι τώρα θεσμική απεύθυνση στο ΕΔΔΑ έχει γίνει από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με πρόσθετη παρέμβαση σε περιπτώσεις παραβίασης του δικαιώματος πολιτών σε δίκαιη δίκη (άρθρο 6 της ΕΣΔΑ).

Κατόπιν της απόρριψης των αντιρρήσεων που είχε ασκήσει το Σωματείο ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας (βλ. σχετικά εδώ και εδώ) με την αιτιολογία ότι είχε παρέλθει η διάρκεια ισχύος της προσβαλλόμενης ΚΥΑ, οπότε αυτές στερούνταν αντικειμένου, καλείται τώρα το Δικαστήριο του Στρασβούργου να αποφασίσει και για την αποτελεσματικότητα ή μη του ενδίκου μέσου των αντιρρήσεων που εισήχθησαν τον περασμένο Μάρτιο με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Όπως αναφέρεται στην προσφυγή, σε αντίθεση με άλλες χώρες που ίσχυσαν παρόμοια μέτρα, δεν εκδόθηκε στην Ελλάδα ούτε μία δικαστική απόφαση που να κάνει δεκτές τις αντιρρήσεις προς εξαίρεση, ολικά ή μερικά, κάποιων προσώπων που θίγονταν από τις διατάξεις, καθιστώντας το ένδικο αυτό μέσο αναποτελεσματικό.

Η πρώτη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ιδιοκτητών γυμναστηρίων κατά των ΚΥΑ και της έλλειψης δικαστικού ελέγχου τους