Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ, ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Με την υπ’ αρ. 484/2021 απόφασή του ο Άρειος Πάγος απέρριψε το αίτημα των αρχών του Κοσσυφοπεδίου για έκδοση του εντολέως μας, Κοσοβάρου υπηκόου, προκειμένου αυτός να δικαστεί εκεί για τα αδικήματα της ένοπλης ληστείας κατά συρροή, με το σκεπτικό ότι το Κοσσυφοπέδιο δεν αποτελεί κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, αναγνωρισμένο από την Ελλάδα.

Με την απόφαση αυτή ο Άρειος Πάγος ανέτρεψε την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Ναυπλίου, με την οποία είχε κριθεί ότι η Ελλάδα έχει δήθεν προβεί σε de facto αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου μέσω της συμμετοχής της σε επιτροπές της EULEX και της KFOR που εδρεύουν στην Πρίστινα και προώθησης της επικοινωνίας του συγκεκριμένου κράτους με διεθνείς οργανισμούς, άποψη που υιοθετήθηκε και από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Το Τμήμα ήλθε με την ως άνω ομόφωνη απόφασή του να διατυπώσει ρητά το ότι οι συγκεκριμένες επιλογές ανήκουν στην εκτελεστική εξουσία, οπότε μία τέτοια ερμηνεία θα προσέκρουε στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών.