Καταδίκη Ελλάδας στο ΕΔΔΑ λόγω υπέρβασης εύλογου χρόνου (άρθρο 6§1 ΕΣΔΑ)

Με τη σημερινή απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Π. κατά Ελλάδας (αρ. προσφ. 55846/15), το Ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να καταβάλει το ποσό των 10.000 σε εντολέα μας λόγω υπέρβασης του εύλογου χρόνου σε ποινική υπόθεση (άρθρο 6§1 ΕΣΔΑ). Η διάρκεια της προδικασίας μέχρι την έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος για την εντολέα μας ανήλθε συνολικά σε 11 έτη.

Πρόκειται για την πρώτη απόφαση μετά το 2015 όπου επιδικάζεται αποζημίωση λόγω καθυστέρησης σε ποινική υπόθεση, μετά την εφαρμογή του Ν. 4239/2014.

 

Δείτε την αναλυτικά εδώ.